×

Article | Interview

„България има огромен потенциал и извън традиционните BPO услуги“

English | БЪЛГАРСКИ

 

Интервю с Томас Монахан, регионален мениджър за България и Македония на „Софика Груп“


В: Как се развива бизнесът на „Софика Груп“ след придобиването от TeleTech?
О: Две години след придобиването от TeleTech “Софика Груп” продължава да разширява бизнеса си в България, както по отношение на клиентската база, така и по броя на служителите. Компанията започна да работи за някои от най-уважаваните клиенти на TeleTech през платформата ни, като целта ни е все по-голямо разрастване в Европа, накъдето е насочен интересът на компании от САЩ. В българския офис приложихме най-добрите практики на групата ни по отношение на управление на ресурсите и операциите. Предлагаме на българските си служители неограничен достъп до глобалните ноу-хау и иновации на TeleTech. Най-общо казано се опитваме да приложим глобалните практики тук, в България, но в същото време искаме да запазим културния аспект на служителите тук. „Софика Груп“ е много добре познат бранд в България и региона, и се фокусираме върху налагането на марката TeleTech на европейския пазар. Така искаме да сме по-ефективни от гледна точка на продажбите и бизнеса.

В: Като нов главен мениджър тук ще промените ли нещо във всекидневните операции в „Софика Груп“?

О: И да, и не. Една от причините „Софика“ да се присъедини към TeleTech беше доказаната оперативна ефективност и успех на компанията. Както казах, със сделката добавихме нови практики. В същото време сме изключителна внимателни по отношение на местния пазар. Искаме всичките ни процеси да са изградени на базата какво работи добре тук. Работих в тясно сътрудничество с местния ръководен екип, за да разберем по-добре местния пазар. Това беше и една от причините да се преместя в България преди година – да бъда близо до бизнеса ни и хората. Що се отнася до някакви промени тук, по-скоро става въпрос за добавянето на нови добри практики и процеси в „Софика“. Няма да има дълбоки промени, тъй като двете компании следват една и съща култура.

В: Споменахте двете години след придобиването на „Софика Груп“. Според вас как се промени компанията за този период?

О: Едно от най-големите й постижения беше, че направи плавен преход от компания за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), към такава насочена към клиента и използваща холистичната платформа на TeleTech. По този начин „Софика“ вече предлага платформа с целия спектър услуги за клиенти, които могат да използват глобалните ни решения и консултантските ни услуги. Много съм горд от местния ни екип, чийто принос за бизнеса на TeleTech нараства. Имаме колеги, които ръководят бизнес функции на регионално ниво от София – бизнес развитие, човешки капитал и т.н. Услугите за клиентите на „Софика“ се поддържат от глобалната инфраструктура на компанията майка. Което означава, че имаме бизнес в България, който е част от глобалните операции на TeleTech.

В: Какви клиенти добавихте в „Софика Груп“ след придобиването?

О: Почти веднага след сделката добавихме базиран в САЩ наш клиент, последван от други няколко в последствие. Имаме планове за още нови клиенти. Центровете ни в България са много атрактивни заради езиковите си и технологични възможности. Глобалните ни клиенти разпознават този факт и продължават да разчитат на нашите услуги. Ще продължим да разширяваме тези дейности, инвестираме и в местния ни бизнес. Вече предлагаме платформа с пълна гама услуги. Работим активно с бизнес партньорите ни в Европа.

В: Колко души работят в офисите на компанията в София и Пловдив?

О: Около 1100.

В: На колко езика предлагате обслужване от България?

О: На 26.

В: Всички в сектора в България в момента говорят за нуждата от въвеждане на нови услуги с добавена стойност. Какво прави „Софика Груп“ в тази насока?

О: Този процес вече тече. Стратегическото ни решение е да инвестираме в предлагането и на консултантски и технологични услуги. Регионът отдавна не е просто BPO. Знаете, че през миналата година България беше призната за една от най-добрите дестинации за аутсорсинг на услуги в Европа и света. Това е ясно доказателство за потенциала на страната . Европейската аутсорсинг асоциация ще проведе годишната си среща в София тази година. Сигурен съм, че България може да запази водещите си позиции в сектора, за което ще помогне и тенденцията за преместване на бизнеса извън София към други градове. Ще подкрепяме този процес – „Софика Груп“ има офис и в Пловдив. За бъдещия растеж може да допринесе и активното промотиране на България като стратегическа аутсорсинг дестинация, както и улесняването на политиките около представянето на разрешителни за работа на чужденци извън ЕС – тъй наречените сини карти.

В: В същото време аутсорсинг пазара в България е пренаситен и нови играчи продължават да навлизат. Смятате ли, че има още потенциал да расте?

О: Да, смятам така. Според мен има огромен потенциал за услуги извън тъй наречените кол-центрове – по-стратегически проекти в областта на консултирането и IT и дори още по-високо ниво на професионални услуги.

В: Смятате ли, че има нужната работна ръка за такива проекти?

О: Да. Едни от причините, които ни накараха да дойдем в България, бяха квалифицираните специалисти, образованието и опитът на хората тук. От година живея тук и съм впечатлен.

В: Борбата между компаниите тук за опитни хора не е ли ожесточена?

О: Според мен най-голямото ни предимство е, че сме стратегически играч на пазара и искаме да предложим дългосрочни кариерни възможности на служителите си.

В: През миналата година „Софика Груп“ отчете увеличение на оборота си от 47%. Какви са очакванията ви за тази година?

О: Миналата година беше много успешна, тъй като се възползвахме от синергийните ефекти от сливането на „Софика Груп“ и TeleTech. Както вече казах имаме и нови клиенти. „Софика“ отчете едни от най-високите резултати за удовлетвореност на клиента в глобалното проучване на TeleTech. Това е много важно за бъдещето. Ще отчетем двуцифрен растеж и през 2016 г.

В: Къде ще е „Софика Груп“ след пет години?

О: Много по-голяма благодарение на разширяването на дейността на американските ни клиенти в Европа. Ще се разширим и в региона.

Интервюто взе Константин Николов